Artikel 81: Eindoordeel na aanklagt Lid ligt bij Hoog Nationaal Geregtshof

80
Artikel 81
82

Indien het Vertegenwoordigend Lichaam verklaart dat 'er reden tot beschuldiging is, word de beschuldigde te regt gesteld voor een Hoog Nationaal Geregtshof. Zo de beschuldigde door dat Hof word vrijgesproken, herneemt dezelve zijne Zitting.