Artikel 82: Raadplegingen over aanklagt tegen Lid geschieden in Generaal Committé

81
Artikel 82
83

Alle Raadpleegingen, in beide de Kamers, over aanklagt of beschuldiging tegen een Lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, geschieden in een Generaal Committé, en word het besluit bij geheime stemming opgemaakt.