Artikel 95: Agent verantwoordt zich aan het Uitvoerend Bewind na wanbestuur

94
Artikel 95
96

Ieder Agent is aan het Uitvoerend Bewind alleen verändwoordelijk voor all' het verzuim of nadeel, hetgeen uit wanbestuur in zijn bijzonder vak, voor den Lande mogt voordspruiten.