Artikel 96: Agenten vormen nimmer eenen afzonderlijken Raad

95
Artikel 96
97

De Agenten vormen nimmer onder elkanderen, eenen afzonderlijken Raad, maar zijn bepaaldelijk, ieder, aan zijne persoonlijke werkzaamheden, verbonden.