Artikel 113: Benoeming en bevordering Officieren van minderen rang

112
Artikel 113
114

Op deszelfs voordragt, bepaalt het Vertegenwoordigend Lichaam, binnen zes maanden na deszelfs eerste zitting, bij eene Wet, de wijze van benoeming en bevordering der Officieren van minderen rang.