Artikel 114: Vaste Garnisoens-Plaatsen in tijd van Vrede

113
Artikel 114
115

Het Uitvoerend Bewind bestemt, in tijd van Vrede, vaste Garnisoens-Plaatsen voor de Troepen van den Staat.