Artikel 116: Bewegingen Staats-Troepen in Vredestijd

115
Artikel 116
117

In tijd van Vrede, doet Hetzelve geene Staats-Troepen heen- en wedertrekken, dan voor zooveel de nood, of eene goede Krijgstugt, zulks vordert, of ook op verzoek van eenig Binnenlandsch Bestuur, ter bewaaring of herstelling der openbaare veiligheid.