Artikel 115: Tijdelijke Militaire Commandanten in Garnisoens-Plaatsen

114
Artikel 115
116

In deze Garnisoens-Plaatsen, stelt Hetzelve de tijdlijke Militaire Commandanten en andere Militaire Beämbten aan.