Artikel 123: Verlening Paspoorten

122
Artikel 123
124

Het verleend Paspoorten, en andere soortgelijke Acten, naar buiten 's Lands, doch kan dit vermogen, tot gerief der Ingezetenen , overdragen aan de onderscheiden Departementaale Bestuuren, onder derzelver bijzondere verändwoordlijkheid.