Immuniteiten

Inhoudsopgave van deze pagina:

145: Immuniteiten

De wijze van vrijwaaring en regtspleeging, omtrend de Leden van het Uitvoerend Bewind, is dezelfde als die, welke, bij TIT. III, AFD. IV, omtrend de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam is bepaald.

146: Afgetreden lid blijft gedurende twee jaar verantwoordelijk voor zijne handelingen

Een afgetreden Lid van het Uitvoerend Bewind blijft, gedurende twee Jaaren, na deszelfs aftreding, verandwoordlijk wegens zijne handelingen, in die betrekking verrigt, en mag, geduurende dien tijd, het grondgebied der Republiek niet verlaten, dan op last, of met bewilliging, van het Vertegenwoordigend Lichaam.