Artikel 13: Reisbeperking na aftreden

12
Artikel 13
14

Niemand, Lid geweest zijnde van liet Uitvoerend Bewind, kan zonder toestemming van het Vertegenwoordigend Lichaam, het grondgebied der Republiek verlaten, binnen twee Jaaren na deszelfs aftreding.