Artikel 151: Beginsel van proportionaliteit

150
Artikel 151
152

Zij mogen met elkanderen in onderhandeling zijn over zaken, die aan hun opzigt zijn toevertrouwd; maar nimmer over de algemeene belangen der Republiek.