Artikel 157: Verbod op verbintenis aan Kerklijken Eerdienst

156
Artikel 157
158

Tot dit Bestuur, echter, worden niet gekozen Burgers, die aan eenigen Kerklijken Eerdienst verbonden, of aan eenig openbaar onderwijs zijn toegewijd, tenzij dezelven, alvoorens, vrijwillig afstand doen van deze hunne Bedieningen.