Artikel 158: Ringen kiezen Leden voor het Bestuur

157
Artikel 158
159

Uit elk der zeven Ringen, waarin (volgends TITUL I Art. 5 i) een Departement verdeeld is, word  één Lid tot dat Bestuur gekozen. Voor de eerste maal, kiezen de zeven Ringen, allen te gelijk, ieder,  één Lid.