Artikel 163: Grond-Vergadering benoemt Lid Departementaal Bestuur, Kiezer, en Plaatsvervanger

162
Artikel 163
164

Elke Grond-Vergadering benoemt, alsdan,  één Persoon tot Lid van het Departementaal Bestuur, benevens eenen Kiezer en deszelfs Plaatsvervanger.

De wijze is dezelfde, als bij TIT. II, Reglement, Letter A, bepaald is omtrend de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam.