Artikel 162: Datum verkiezing nieuwe leden door Grond-Vergaderingen

161
Artikel 162
163

Tot dat einde komen de Grond-Vergaderingen in zoodanigen Ring bijéén, op den laatsten Dinsdag in Junij van ieder Jaar.