Flitscongres Europese verkiezingen: armoede, arbeid en geweld tegen vrouwen centraal

Met dank overgenomen van Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL) i, gepubliceerd op maandag 27 april 2009.

Op vrijdag 17 april werd het Flitscongres Europese Parlementsverkiezingen i gehouden dat de Nederlandse VrouwenRaad in het Binnenhof organiseerde in samenwerking met het Europees Parlement Bureau Nederland i en de Vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland i. Het congres werd geopend door staatssecretaris van Europese Zaken Frans Timmermans i. Heftige discussies barstten los over de verdeling tussen arbeid en zorg, armoede en solidariteit in de wereld en geweld tegen vrouwen. De standpunten van de verschillende (kandidaat) Europees Parlementariërs werden aan de hand van stellingen van de Nederlandse VrouwenRaad i uitvoerig besproken.

Nadruk werd gelegd door zowel Marije Cornelissen (GroenLinks) als Emine Bozkurt i (PvdA) op de nieuwe antidiscriminatierichtlijn, waarvoor het rapport was opgesteld door Kathalijne Buitenweg i (GroenLinks) en die begin april dit jaar door het EP is gekomen. 'De Centrumdemocraten waren hier trouwens tegen', aldus Cornelissen. Volgens Corien Wortmann-Kool i (CDA) was Europa nodig om te werken aan zekerheid, aan vrij verkeer van goederen en diensten.

Ook de garantie op veilige producten en voedsel moest vanuit Europa geregeld worden. Marianne Kallen (VVD) sprak zich uit voor een gemeenschappelijke aanpak in het Europees buitenlands beleid om criminaliteit zoals vrouwenhandel en -mishandeling aan te pakken. Wat betreft de criminele netwerken werd door Carla Dik-Faber (ChristenUnie) gezegd: 'Dit moet Europees aangepakt worden, maar opgelost met nationaal strafrecht'.

Europees geregelde verlofregelingen voor zwangere vrouwen en vaders werd genoemd door meerdere politici, waaronder Emine Bozkurt i en Marije Cornelissen. Bozkurt stelde dat er ook voor andere gezinsvormen zoals lesbische stellen verlofregelingen moesten komen.

In de discussie van de zaal met de aanwezige Tweede Kamerleden Brigitte van der Burg i (VVD) en Liesbeth Spies i (CDA) liepen de gemoederen hoog op.

Toen van der Burg pleitte voor de afschaffing van ontwikkelingshulp, klonk verontwaardiging uit de zaal over de subsidiëring van Europese voedingsmiddelen door de Europese Unie en de dumping in Afrika van overgebleven Europese producten. Kartika Liotard i sprak eerder al over 'schandalige exportsubsidies en dumping op ontwikkelingsmarkten'.

Ook tijdens de discussie over de verdeling tussen arbeid en zorg ging het hard tegen hard. Liesbeth Spies vond dat een goede arbeid- en zorgverdeling begon bij jezelf en je eigen gezin. Op de vraag wat te doen met vrouwen die zelf de keuze maken om fulltime thuis te blijven, was Spies van mening dat iedereen die keuzevrijheid moest hebben. De reactie van de directeur van de FNV Vrouwenbond  Anya Wiersma hierop was: 'Wat is keuzevrijheid als de keus bepaald wordt door denkstructuren in de samenleving?'