Artikel 211: Afschaffing vorige belastingen, invoering Nieuw Stelsel van algemeene belastingen

210
Artikel 211
212

Naar mate het Nieuwe Stelsel van algemeene belastingen, volgens Art. 210 i, in werking gebragt, en genoegzaam word bevonden, schaft het Vertegenwoordigend Lichaam de vorige belastingen af.

Het nieuwe Stelsel zal, uiterlijk binnen twee Jaaren na de aanneming der Staatsregeling, alomme ingevoerd, en in werking moeten zijn, als wanneer het Vertegenwoordigend Lichaam alle voorige Belastingen, tot hiertoe geheven, zoo verre dezelven, in gevolge der hiervoor gemaakte bepaalingen, niet gecontinuëerd zijn, zal doen ophouden.