Artikel 220: Bestuur over ontvang Nationaale inkomsten en beheering der betaalingen

219
Artikel 220
221

Het bestuur over den Ontvang der Nationaale inkomsten, en de beheering der betaalingen, word toevertrouwd aan vijf Commissarissen der Nationaale Tresorie, allen aan en af te stellen door het Uitvoerend Bewind.