Artikel 226: Commissarissen der Nationaale Rekening

225
Artikel 226
227

Het getal dezer Commissarissen word bepaald op zeven en  éénen Secretaris, aantestellen en aftezetten door het Vertegenwoordigend Lichaam, en aan geene Uitvoerende Magt verbonden, noch verändwoordlijk.