Artikel 227: Instructie

226
Artikel 227
228

Zij ontvangen, bij hunne aanstelling, van het Vertegenwoordigend Lichaam, eene Instructie, inhoudende eene aanwijzing van derzelver onderscheiden werkzaamheden, onder de behoorlijke verändwoordlijkheid aan Hetzelve.