Artikel 233: Samenstelling Raden

232
Artikel 233
234

De Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen zal uit negen, en die der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen uit vijf Leden bestaan.