Artikel 244: Financiering Troepen

243
Artikel 244
245

Ieder der Raaden zal zorgen, dat de Troepen, die zich in de Coloniën bevinden, wel behandeld, betaald en gekleed worden, en voltallig blijven.