Artikel 250: Inwendige Staatsinrigting

249
Artikel 250
251

De Wet zal de inwendige Staatsinrigting, en de wijze van bediening der Policie en Justitie, in elk dezer Bezittingen en Etablissementen, regelen.