Over de Asiatische Bezittingen en Etablissementen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

247: Overname Bezittingen, Eigendommen en Schulden der VOC, vernietiging octrooijen

De Bataafsche Republiek neemt tot zich alle de Bezittingen en Eigendommen der gewezen Oost-indische Compagnie, benevens alle derzelver schulden.

De octrooijen, voormaals aan die Compagnie verleend, worden vernietigd.

248: Afkoop aandeelhouders VOC

De Geïnteresseerden bij en Houders van Actiën, in de gewezen Oost-Indische Compagnie, worden door de Natie, bij wijze van afkoop, schadeloos gesteld.

249: Handhaving oude verplichtingen VOC

De Bataafsche Republiek, behoud, voor als nog, aan zich het vervoeren van allerlei Goederen naar de Oost-Indiën, die niet aan de handeldrijvende ingezetenen zijn afgestaan, als mede den aanbreng der voordbrengselen van den grond aldaar herwaards, het aanvoeren van Thée, uit het Rijk van China, daaronder begrepen. De Raad, zulks uitvoerende, zal, bij voorraad, handelen volgends den inhoud van het laatste Octrooij, aan het Committé tot de zaken van den Oost-Indischen Handel en Bezittingen verleend, met zoodanige verdere bepaalingen, als bij deze Acte van Staatsregeling zijn uitgedrukt, tot zoo lang, dat, door het Uitvoerend Bewind, op voorstel van den Raad der Asiatische Bezittingen, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, een nieuw Charter aangeboden, en door het laatste zal zijn bekragtigd.

De Wet zal dit Artikel kunnen veranderen of vernietigen, naar maate het belang der Bataafsche Republiek zulks zal vorderen.

250: Inwendige Staatsinrigting

De Wet zal de inwendige Staatsinrigting, en de wijze van bediening der Policie en Justitie, in elk dezer Bezittingen en Etablissementen, regelen.