Artikel 11: Voorzitter opent Busse in tegenwoordigheid der Stemmers

10
Artikel 11
12

Na het inkomen van alle de Briefjens, opent de Voorzitter, in tegenwoordigheid der Stemmers, de Busse, neemt de Briefjens één voor één daar uit, en stelt dezelven ter hand aan den derden stemöpnemer, die tot het oplezen der naamen benoemd is.