Artikel 20: Procedure verkiezing Ambtenaren

19
Artikel 20
21

De Wet bepaalt de wijze van stemming, bij het verkiezen van onderscheiden openbaare Ambtenaren voor zooveel bij de Staatsregeling daarin niet is voorzien.