Artikel 17: Regtsgevolgen van verzet tegen Verkiezingen

16
Artikel 17
18

Aan dezelfde misdaad zijn ook schuldig allen, die zig, in eenigerlei opzigt, tegen het verkiezen van nieuwe Leden in het Vertegenwoordigend Lichaam verzetten.