Artikel 29: Hoofdelijke stemming in Tweede Kamer bij volharding Decreet van Weigering

28
Artikel 29
30

Indien Zij die bedenkingen niet gegrond vind, volhard Zij bij haar Decreet van weigering; doch hiertoe word, bij hoofdlijke stemming, eene meerderheid van twee Derden van haare tegenwoordig zijnde Leden vereischt. De naamen van alle, die in dit geval voor of tegen gestemd hebben, worden in de Notulen aangeteekent. Van dit Besluit word, onverwijld, aan de Eerste Kamer kennis gegeven.