Artikel 30: Afgekeurd Voorstel blijft minstens een Jaar rusten

29
Artikel 30
31

Een zoodanig afgekeurd Voorstel kan, bij geene der beide Kamers, wederom in overweging worden gebragt, dan na verloop van een Jaar.