Artikel 5: Verplichte vervulling vacature

4
Artikel 5
6

Niemand zal zig aan de op hem gevallen keus mogen onttrekken dan om wettige redenen, staande ter böordeeling der Eerste Kamer, of eene Commissie uit dezelve, aan welker uitspraak de gekozene zig zal moeten onderwerpen.