Artikel 7: Ieder Lid is bij tourbeurt Voorzitter

6
Artikel 7
8

Ieder Lid van het Uitvoerend Bewind zal, bij beurte, Voorzitter zijn, geduurende  ééne Maand. Bij de eerste zitting, bepaalt het Lot de tourbeurten der Leden.