Artikel 10: Raadpleging besluiten

9
Artikel 10
11

Het Uitvoerend Bewind, des nodig oordeelende, raadpleegt, in afwezigheid van den Secretaris, mids, in zoodanig geval, de besluiten, door één der Leden, in een afzonderlijk geheim Register geschreven, en door allen, telken reize onderteekend worden.