Artikel 12: Standplaatsgebondenheid

11
Artikel 12
13

Niemand der Leden begeeft zich buiten de Residentie-Plaats, dan op last, of met uitdruklijke toestemming van het Bewind zelf. Dit, echter, word nimmer aan meer, dan  één Lid te gelijk, vergund.