Artikel 8: Roulatie van Leden

7
Artikel 8
9

Van de vijf Commissarissen der Tresorie, zal jaarlijks  één, en, van de zeven der Nationaale Reekening, de eerste drie Jaaren, twee, en, in het vierde Jaar,  één aftreden. Het uitvoerend Bewind bepaalt, ten aanzien der Eersten, en de Eerste Kamer, ten opzigte van de Laatsten, terstond na hunne aanstelling, de orde, waarin deze aftreding zal plaats hebben.