Artikel 14: Suppoosten en Bedienden voor de Ontvangers

13
Artikel 14
15

Deze Ontvangers, en verdere Financiëele beambten, stellen derzelver eigen Suppoosten en Bedienden aan, en zijn voor dezelven, in persoon, verändwoordlijk.