Artikel 5: Districts-Vergadering na gedane Verkiezing

4
Artikel 5
6

Op den tweeden dag, na de gedane verkiezing, komen de gezamenlijke Kiezers der Grond-Vergaderingen, in de daartoe vastgestelde Hoofdplaatsen, bijéén, tot het houden een er Districts-Vergadering.