Artikel 19: Motivatie Commissie bij wijzigingen Staatsregeling

18
Artikel 19
20

Het verslag der Commissie aan het Uitvoerend Bewind toegezonden, volgends Art. 16, bevat eene duidlijke redactie van het door haar veranderd Gedeelte, Artikel, of Artikelen der Staatsregeling, of wel de redenen, waarom zij de voorgeslagen veränderingen niet goedkeurt.