Artikel 21: Referendum

20
Artikel 21
22

Hierna roept Hetzelve alle de Grond-Vergaderingen in de geheele Republiek op, om, op eenen bepaalden dag, ten minsten vier Weeken na de afkondiging, in Art. 20 gemeld, bij Ja of Neen, de door de Commissie van Herziening ontworpen veränderingen in de Staatsregeling, artikel voor artikel, goedtekeuren of aftekeuren.