Artikel 25: Herziene artikelen in Staatsregeling krijgen kragt van Wet

24
Artikel 25
26

De alzoo goedgekeurde Artikelen der Staatsregeling hebben, oogenbliklijk, na derzelver afkondiging, kragt van Wet.