Artikel 30: Geen referendum als meerderheid Grond-Vergaderingen tegen Herziening is

29
Artikel 30
31

Zoo de meerderheid der Grond-Vergaderingen verklaart, dat 'er geene Herziening zal plaats hebben, blijft de Staatsregeling voor vijf volgende jaaren vastgesteld.