Artikel 36: Procedure voor vervulling vaceerende politieke Bedieningen

35
Artikel 36
37

Van alle vaceerende politieke Bedieningen, voor zoo verre dezelve by de Staatsregeling hiervan niet worden uitgezonderd, zal eene nominatie van drie personen door de Collegiën of geconstitueerde Autoriteiten, aan welke dezelve ondergeschikt zyn, aan het Staats-Bewind worden toegezonden, het welk uit dezelve de benoeming zal doen; zullende echter het Staats-Bewind de geheele nominatie kunnen afkeuren, en een nieuwe vorderen.

Mindere Amptenaren worden door de respectieve Collegiën of Geconstitueerde Autoriteiten, aan welke dezelve ondergeschikt zijn, zelve aangesteld, en derzelver vaste tractementen aan het Staats-Bewind voorgedragen.