Artikel 52: Toelichting bij verwerping wetsvoorstel

51
Artikel 52
53

Het Wetgevend Lichaam maakt de redenen van deszelfs weigering aan het Staats-Bewind bekend, hetwelk dienvolgens het recht heeft, eene nadere voordragt aan het Wetgevend Lichaam te doen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

In alle gevallen, waarin de Tweede Kamer een Besluit, haar door de Éerste Kamer voorgesteld, op de wijze, bij Art. 23 i, bepaald, verwerpt, voegt zij, bij haar Decreet van weigering, de redenen, welke haar daartoe bewogen hebben.

1801

Het Wetgevend Lichaam maakt de redenen van deszelfs weigering aan het Staats-Bewind bekend, hetwelk dienvolgens het recht heeft, eene nadere voordragt aan het Wetgevend Lichaam te doen.