Artikel 55: Aftreding en verkiezing Leden

54
Artikel 55
56

De wyze van derzelver aftreding en verkiezing zal door de Wet worden bepaald.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Ter bepaalinge van de orde, volgends welke deze aftreding zal plaats hebben, word in de eerste algemeene Vergadering bij Loting beslist, welke Leden het eerste, tweede en derde jaar zullen aftreden. En zal deze, door het Lot daargestelde, Orde de tourbeurten der Districten, tot verkiezing van Leden voor het Vertegenwoordigend Lichaam, voor de volgende jaaren bepaalen.

1801

De wyze van derzelver aftreding en verkiezing zal door de Wet worden bepaald.

1805

Ter benoeming van een Lid der Vergadering van Hun Hoog Mogenden, zendt het Departementaal Bestuur aan den Raadpensionaris eene Nominatie van vier Personen, binnen het Departement woonachtig. De Raadpensionaris vermindert deze Nominatie tot op twee Personen, waaruit dan vervolgens het Departementaal Bestuur de keuze doet.