Artikel 60: Buitengewone petitie

59
Artikel 60
61

Ingeval eener buitengewone Petitie kan het Wetgevend Lichaam de voordragt van het Staats-Bewind op dezelfde wijze gedurende veertien dagen in overweging nemen. De discussiën deswegens begonnen zynde worden binnen agt dagen ten einde gebragt.