Artikel 96: Mandaat: verlenen Surchéance van Betaling, Brieven Sureté de Corps, dispensatiën

95
Artikel 96
97

Hetzelve alleen verleent Surchéance van Betaling, Brieven van Sureté de Corps, en voorts zodanige dispensatiën als door det Wetgevend Lichaam aan hetzelve zullen worden gedemandeerd uitgezonderd het verleenen van Brieven van Venia Ætatis, welke, achtervolgens Art. 71 i aan de Departementale Bestuuren is verbleven.