Artikel 2: Wetgeving op basis van de Ondervinding, Geest en Zeden der Natie

1
Artikel 2
3

De Wetten moeten altijd gegrond zijn op de Ondervinding, en, zoo veel mogelijk, zijn ingericht naar den Geest en de Zeden der Natie, en de bijzondere omstandigheden des Lands.