Artikel 13: Godsdienst-Leraaren niet verkiesbaar tot Politieke Posten

12
Artikel 13
14

Leeraren van eenige Godsdienstige Gezindheid zijn niet verkiesbaar tot eenige Posten van Politiek Bestuur.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Tot Leden van dit Lichaam zijn niet verkiesbaar:

  • a. 
    Leden van het Uitvoerend Bewind, dan drie jaaren na hunne aftreding uit hetzelve.
  • b. 
    Allen, die zig aan eenigen Kerklijken Eerdienst verbonden, of aan eenig openbaar Onderwijs toegewijd hebben; tenzij dezelven, alvoorens, vrijwillig afstand doen van deze hunne bedieningen.
1801

Leeraars van eenige Godsdienstige Gezindheid zyn niet verkiesbaar tot eenige Posten van politiek Bestuur.

1805

Leeraren van eenige Godsdienstige Gezindheid zijn niet verkiesbaar tot eenige Posten van Politiek Bestuur.

1806

Leeraren van eenige Godsdienstige Gezindheid zijn niet verkiesbaar tot eenige Posten van politiek Bestuur.