Artikel 30: Raadpensionaris bevoegd om vonnis op te houden tot volgende vergadering Wetgevende Macht

29
Artikel 30
31

Hun Hoog Mogenden niet vergaderd zijnde is de Raadpensionaris bevoegd om surchéance van executie van een vonnis te verleenen. Hij is echter verpligt de zaak zelve te brengen ter kennis van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, bij hare eerstvolgende bijeenkomst.