Artikel 40: Termijn van de eerste Raadpensionaris

39
Artikel 40
41

De eerste Raadpensionaris echter zal zijnen post bekleeden van de invoering dezer Staatsregeling af tot aan het einde der vijf eerste Jaren na den Vrede met Engeland; zullende het eerste dier vijf Jaren gerekend worden aanvang te nemen met den eersten Januarij na dien Vrede.